ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดบางใบไม้
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบางใบไม้
ตำบล : บางใบไม้
อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000
โทรศัพท์ : 077-292890
โทรสาร : 077-292880
อีเมล์ : 84010022@surat1.go.th