ทัศนศึกษา”โรงเรียนวัดบางใบไม้”
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก