ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา


วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางใบไม้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก