โรงเรียนวัดบางใบไม้ร่วมทอดกฐิน
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบางใบไม้
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ณ วัดบางใบไม้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก